SUP wetgeving, 1 juli 2023

SUP-opslag en SUP-meerprijs
We hebben gemerkt dat er onduidelijkheid bestaat over de termen en de bedragen die hierbij komen kijken, zoals het verschil tussen de SUP-opslag van het Afvalfonds (vanaf 1 januari 2023) en de SUP-meerprijs van het Ministerie (vanaf 1 juli 2023). We hebben een nieuwe uitleg geplaatst op de website om duidelijkheid te verschaffen. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten:

  • De SUP-opslag is vanaf 1 januari 2023 van toepassing op alle SUP-verpakkingen die op de markt worden gebracht. Dit bedrag wordt in rekening gebracht naast de reguliere afvalbeheerbijdrage en wordt gebruikt als vergoeding aan gemeenten voor de opruiming van SUP-verpakkingen in het zwerfafval.
  • De SUP-meerprijs van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vanaf 1 juli 2023 van toepassing op drinkbekers en vormvaste voedselverpakkingen die plastic bevatten en bestemd zijn voor eenmalig gebruik buiten de voedseluitgiftelocatie (bijvoorbeeld snackbar en on-the-go koffieshop). Dit bedrag wordt door de verkooplocatie in rekening gebracht bij de consument en dient zichtbaar te zijn op de kassabon. De richtbedragen voor deze meerprijs zijn € 0,25 voor een drinkbeker, € 0,50 voor een maaltijd in een vormvaste verpakking, en € 0,05 voor vormvaste portieverpakking.

Vanaf 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels rondom het gebruik van kunststof bevattende wegwerpbakjes en -bekers (wegwerpplastic). Deze regels vanuit het ministerie hebben als intentie het verminderen van gebruik van producten die vaak in zwerfafval belanden. De nieuwe maatregelen luiden als volgt:
 

Per 1 juli 2023 geldt bij consumptie onderweg, afhalen of bezorgen dat er niet langer een gratis wegwerpbeker en/of -voedselverpakking mag worden verstrekt. Hiervoor dient een meerprijs te worden gerekend aan de consument. Ook is het aanbieden van een herbruikbaar alternatief of ‘Bring your own’ verplicht. Om u te helpen bij het uitvoeren van deze nieuwe maatregel, biedt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hulp door middel van factsheets per sector (kantoren, bedrijven en instellingen; supermarkten, detailhandel en kiosk; horeca; evenementen; sportclubs en verenigingen; algemeen) met als functie om duidelijkheid te geven over welke regels op u van toepassing zijn. Deze factsheets zijn hier te vinden. Lees hier meer over de toelichting vanuit de overheid.


Aanvulling 1 januari 2024
De hierboven benoemde maatregelen worden per 1 januari 2024 gevolgd door extra maatregelen voor consumptie ter plaatse. Per 1 januari 2024 geldt er een verbod op wegwerpbekers en -voedselverpakkingen, hergebruik is de norm. Beperkte uitzondering op het verbod: aanbieden van hoogwaardige recyclebare alternatieven is toegestaan, als wordt voldaan aan verplichte inzameldoelstellingen. Het Afvalfonds is bezig met een project ‘hergebruik’ waarin we de behoeften van producenten en importeurs onderzoeken en onze rol daarin.

Afwegingskaders
Op 16 december 2022 heeft Staatssecretaris Heijnen (ministerie Infrastructuur en Waterstaat) het ‘Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik’ gestuurd aan de Tweede Kamer. Dit afwegingskader is gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. Het afwegingskader bevat beslisbomen, definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drinkbekers en drankverpakkingen. Op 31 mei is er aanvulling op het afwegingskader gepubliceerd, deze aanvulling kunt u hier vinden. Beide documenten kunt u niet los van elkaar zien, gecombineerd geven ze veel duidelijkheid. Wij adviseren u beide documenten zorgvuldig door te nemen. Vanuit het ministerie wordt in de toekomst meer aanvullende afwegingskaders gepubliceerd.

Recyclingdoelstelling drankenkartons
Met ingang van 1 juli 2023 geldt er een wettelijke recyclingdoelstelling voor drankenkartons: 34% in 2023, geleidelijk oplopend naar 55% in 2030. Het is een ambitieuze doelstelling. Tegelijk met de doelstelling gaat er een nieuwe, bredere definitie van drankenkartons in.

Huidige definitie: Verpakkingen, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, bestaande voor tenminste 70% uit papier en karton en voor het overige uit een ander materiaal of materialen.
Nieuwe definitie vanaf 1 juli 2023​: Verpakkingen, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, niet zijnde drinkbekers, waarvan papier en karton het hoofdbestanddeel vormt.

Ook de inzameling en recycling van de drankenkartons wordt gefinancierd vanuit de Afvalbeheerbijdrage, waarvoor de producenten en importeurs een tarief betalen per kilo drankenkartons die zij op de markt brengen. Het Afvalfonds zal ook over de recycling van drankenkartons monitoren en rapporteren. We zijn met de hele keten in gesprek over de uitvoering van de acties die nodig zijn om deze doelstelling te behalen. Van ontwerp tot inzameling en sortering.
 

Wat betekent de SUP richtlijn per 1 juli a.s. voor uw klant?

Ondernemers met een horecabedrijf waar de klanten hun eten of drinken afhalen of laten bezorgen zijn verplicht om een bijdrage te vragen voor iedere beker, bord of bakje voor eenmalig gebruik die zij serveren.

Zij zijn verplicht om de consument een herbruikbaar alternatief te bieden én moeten een ‘bring your own’ mogelijkheid aanbieden. Zelf meegebracht servies mag alleen worden geweigerd als dit (optisch) niet schoon is.

 

Het beste alternatief: volledig plasticvrij

Het vraagt een hoop van ondernemers om al die veranderingen door te voeren. Kassasystemen moeten worden aangepast, de workflow verandert en werknemers moeten worden geïnstrueerd.

En dan hebben we het nog niet eens over de discussies die dit mogelijk gaat opleveren met de klanten.

Wat we u bieden zijn plasticvrije disposables. Deze kunt u hier op onze website vinden.

SUP wetgeving, 1 juli 2023