Statiegeld petfles

Per 1 juli 2021 wordt statiegeld op plastic flesjes, de zogenaamde petflesjes, ingevoerd. Inleveren kan bij zo’n 12.000 verkopers in supermarkten, op treinstations, bij tankstations en via cateraars. De horeca is uitgezonderd van een innameplicht. Dit betekent dus dat u als horecaondernemer niet verplicht bent om petflesjes in te nemen. Maar wat verandert er wel door het nieuwe innamesysteem voor uw zaak?

De maatregel moet leiden tot veel minder plastic zwerfafval. Producenten van flesjes frisdrank en water zijn verantwoordelijk voor de invoering van het statiegeldsysteem en dragen hiervan de kosten.

 

Nieuw statiegeldsysteem

Vanaf 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op petflesjes van minder dan 1 liter. Dit geldt alleen voor petflesjes frisdrank en water en niet voor sap of zuivel. Het bedrag van € 0,15 wordt in rekening gebracht bij de aankoop van het petflesje.

 

Hoe werkt het?

Als u als horecaondernemer petflesjes frisdrank besteld bij de groothandel, betaalt u statiegeld aan deze groothandel. Zodra u het petflesje frisdrank aan de consument verkoopt rekent u het statiegeld door. U hebt dan het betaalde statiegeld terug.

 

Geen btw

Belangrijk te weten is dat het statiegeldbedrag los op de bon moet komen te staan. Het statiegeld kan niet in de verkoopprijs worden verrekend omdat er over statiegeld geen btw wordt betaald.

 

Vrijwillig inzamelen

Zoals hierboven al vermeld stond bent u als horecaondernemer dus vrijgesteld van verplichte inname. U kunt er voor kiezen om petflesjes vrijwillig in te zamelen. De opbrengst van het statiegeld kan bijvoorbeeld gedoneerd worden aan het goede doel.
Bijvoorbeeld: U plaatst in uw zaak een bak waarin de consument het petflesje kan gooien. U vermeld bij de bak dat de opbrengst naar het goede doel gaat; het goede doel kunt u zelf bepalen. Vervolgens moet u zelf met uw groothandel afspraken maken over het meenemen van de petflesjes en de verrekening hiervan. De petflesjes kunnen verzameld worden in zogenaamde big bags en door de groothandel worden meegenomen.

 

Aanpassingen aan statiegeldflessen

De etiketten van alle statiegeldflessen worden veranderd; er komt een statiegeldlogo (zie afbeelding) en een nieuwe EAN-code (barcode) op te staan. Zo is het voor consumenten en innamepunten duidelijker welke fles wel en niet meedoet aan het systeem.

Voor meer informatie over het hele vernieuwde systeem zowel het registratieformulier voor de vrijwillige inname kunt u terecht op http://statiegeldnederland.nl

 

Statiegeld petfles